www.Brandmandmorten.dk

             Mig selv          Billeder            Kontakt

 > Mig selv >

       Navn:   Morten Bonnevent

       Uddannelse og kurser indenfor brand og beredskab:

 • 2011 Security XP-Grunduddannelse

 • 2008 Basic H2S Gas Course (Svovlbrinte kursus)

 • 2008 Rope Access IRATA Level 1 (højderedning)

 • 2008 Helicopter dunker training

 • 2008 Frigørelse Tung

 • 2007 Frigørelse Let

 • 2007 Kredsløbsrøgdykker/ Tunnel Fire Fighter

 • 2006 Indsatskemi

 • 2006 VHF certifikat (SRC)

 • 2005 Indsatsleder supplering

 • 2005 United States Air Force Antiterrorisme uddannelse level B.

 • 2004 Exercise Evaluation Tean Readiness Training Course.

 • 2004 Instruktør i Førstehjælp.

 • 2004 Faginstruktør.

 • 2003 Indsatsleder Fly.

 • 2003 Efteruddannelse for holdledere – terror og farlige stoffer.

 • 2002 Bekæmpelse af gas/naturgasudslip og brande.

 • 2001 Brandforløb og overtænding.

 • 2001 Røgdykkerinstruktør.

 • 1999 Indsatsleder (ny uddannelse Tinglev).

 • 1997 Holdleder brand.

 • 1997 Pioneruddannelsen.

 • 1996 Udvidet kursus i førstehjælp.

 • 1996 Funktionsuddannelsen brand.

 • 1995 Grunduddannelsen brand.

  Uddannelse og kurser:

 • Udvekslingsstudent i USA (New York)

 • Procesoperatør. 4 års uddannelse fra Kommunekemi a/s

 • Kedelpassercertifikat

 • Lederkursus  

Diverse. Kørekort til A, B, C, D og truck certifikat.